Zeldzame Ziekten

Volg ons ook op: LinkedIn

Zorgstandaarden Zeldzaam

Klik hier om deze pagina af te drukken

Generieke zorgthema's en -modules

Generieke zorgthema's

De generieke zorgthema’s zijn ‘levende’ documenten die steeds weer kunnen worden aangepast aan de laatste inzichten. Een zorgthema kan later eventueel ‘uitgroeien’ tot een zorgmodule.
In de zorgstandaarden wordt verwezen naar de zorgthema’s die voor betreffende zeldzame aandoening van belang zijn. Deze zorgthema’s zijn vervolgens te raadplegen via onderstaande lijst of via het menu-item zorgstandaarden zeldzaam/opbouw.

Ten behoeve van de zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen zijn de volgende generieke thema's beschikbaar:

  1. Communicatie en voorlichting
  2. Farmaceutische zorg
  3. Erfelijkheid
  4. Huisartsgeneeskundige zorg
  5. Erfelijkheid bij kanker
  6. Preconceptie- en prenatale zorg 
  7. psychosociale zorg
  8. Registraties/patiëntregisters
  9. Zelfmanagement

Concentratie en Organisatie van Zorg

De visie van de VSOP op de concentratie en organisatie van de zorg voor zeldzame aandoeningen is vastgelegd in een visiedocument. Het dient als uitgangspunt voor de vastlegging van deze zorgaspecten in de kwaliteitsstandaarden van de VSOP. U kunt het document hier raadplegen.

Voor meer informatie over de generieke zorgthema's en het visiedocument Concentratie en Organisatie van Zorg kunt u contact opnemen via info@zorgstandaarden.net.

Zorgmodules

In een aantal zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen verwijzen we naar afgeronde en in ontwikkeling zijnde zorgmodules. Klik hier de om zorgmodules te raadplegen.

Onder regie van de VSOP wordt momenteel de Zorgmodule Transitiezorg (Verstandelijk Beperkt) ontwikkeld. Voor informatie over dit traject, klik hier.

Website: Websteen