Zeldzame Ziekten

Volg ons ook op: LinkedIn

Home

Klik hier om deze pagina af te drukken

Nieuwe website Kwaliteit voor zeldzaam online

In de loop van de jaren is er veel veranderd op het terrein van zorgstandaarden. We spreken nu over kwaliteitsstandaarden als de verzameling van zorgstandaarden, richtlijnen, patiënteninformatie en kwaliteitsindicatoren. Maar ook andere producten en activiteiten dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en leven van mensen met een zeldzame aandoening.

De nieuwe website Kwaliteitvoorzeldzaam is een plek waar patiëntenorganisaties handvatten vinden om te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg en leven. De website geeft duidelijkheid over welke producten geschikt zijn om aan verbetering van organisatie-specifieke doelen in de zorg te werken. Vervolgens biedt deze website de patiëntenorganisatie een concrete werkwijze aan.

De website www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl is online maar wordt nog verder uitgebreid.

Website: Websteen