Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 57 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 57 Next Page
Page Background

2

Colofon

Uitgave

Deze zorgstandaard is een uitgave van:

ADCA Vereniging Nederland

Postbus 120

3150 AC Hoek van Holland

E-mail

info@ataxie.nl

Website

www.ataxie.nl

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

Koninginnelaan 23

3762 DA Soest

Telefoon

035 603 40 40

E-mail

vsop@vsop.nl

Website

www.vsop.nl www.zorgstandaarden.net

Deze zorgstandaard werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Fonds PGO in het kader van

het project ‘Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen: De patiënt Centraal’.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

microfilm of op een andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

© ADCA Vereniging Nederland, Soest, mei 2015