Zeldzame Ziekten

Volg ons ook op: LinkedIn

Zorgstandaarden Zeldzaam

Klik hier om deze pagina af te drukken

Zorgstandaard Autosomaal dominante cerebellaire ataxie (ADCA)

Klik hier om de zorgstandaard te raadplegen.

De bij de zorgstandaard ADCA behorende patiënteninformatie Adca is hier te bekijken.

Projectleider

Kim Karsenberg (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Adca Vereniging Nederland (AVN) 

www.ataxie.nl

Betrokken beroepsverenigingen

De volgende beroepsverenigingen hebben de zorgstandaard ADCA geautorisieerd en waren betrokken bij de ontwikkeling ervan:

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN);
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Een klinisch geneticus heeft het document op persoonlijke titel geautoriseerd en was ook betrokken bij de ontwikkeling ervan.

Korte omschrijving

De zorgstandaard omvat de zorg voor patiënten met cerebellaire ataxie met een autosomaal dominant overervingspatroon en hun naasten.

 

Website: Websteen