Zeldzame Ziekten

Volg ons ook op: LinkedIn

Zorgstandaarden Zeldzaam

Klik hier om deze pagina af te drukken

Platform kwaliteitsstandaarden

Vanaf 2010 organiseert de VSOP bijeenkomsten waarin de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden, richtlijnen, patiënteninformatie en kwaliteitsindicatoren) centraal staat. Deze platformbijeenkomsten hebben tot doel de synergie te bevorderden tussen de in ontwikkeling zijnde kwaliteitsproducten voor zeldzame aandoeningen.

Voor dit platform (ook wel: Netwerk Kwaliteitsstandaarden) worden patiëntenorganisaties uitgenodigd die zich bezig houden met de ontwikkeling van deze producten of hierin geïnteresseerd zijn. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomsten wisselen de aanwezigen informatie uit over de ontwikkel- en implementatiemethoden voor kwaliteitsstandaarden en worden zij op de hoogte gebracht van de beleidsontwikkelingen op dit terrein.

Thema’s in eerdere platforms waren onder andere Kwaliteitsstandaarden in relatie tot vergoeding van zorg, Kwaliteitsstandaarden in relatie tot expertisecentra, Implementatie van kwaliteitsstandaarden en Regievoering in de zorg.

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Website: Websteen