Zeldzame Ziekten

Volg ons ook op: LinkedIn

Zorgstandaarden Zeldzaam

Klik hier om deze pagina af te drukken

Andere Kwaliteitsproducten

Naast zorgstandaarden heeft de VSOP in samenwerking met andere partijen ook andere kwaliteitsproducten gerealiseerd (zie hieronder).

Kwaliteitscriteria bij Screeningsprotocol DES-dochters

Klik hier om de kwaliteitscriteria te raadplegen en de hierbij behorende webapplicatie.

Projectleider:

Marèl Segers (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie:

DES-Centrum

Korte beschrijving

Het DES-Centrum heeft in 2012 het Screeningsprotocol voor DES dochters vernieuwd, op basis van de meest recente kennis. Een belangrijk startpunt voor goede zorg voor DES-dochters. Goede zorg is echter meer dan alleen medisch goede zorg. Daarom heeft het DES Centrum in samenwerking met de VSOP, in het kader van het project “Patiënt Centraal” kwaliteitscriteria ontwikkeld bij dit Screeningsprotocol.

Vervolgens is een webapplicatie ontwikkeld, waarin het Screeningsprotocol en de kwaliteitscriteria op een overzichtelijke manier zijn samengebracht. De DES-dochter kan in de webapp ook o.a. haar afspraken met de arts noteren en vragen die zij de arts zou willen stellen.

Kwaliteitscriteria bij niet-functionerende adenomen van de hypofyse

Klik hier om het document te raadplegen.

Projectleiders

Sigrid Hendriks (VSOP)
Marèl Segers (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Nederlandse Hypofyse Stichting

Betrokken beroepsvereniging

Landelijk Expertise Netwerk Hypofysepathologie (LEN-HYPOFYSE) van de sectie Endocrinologie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Korte beschrijving

In bovenstaand document zijn de kwaliteitscriteria vastgelegd waaraan goede zorg voor patiënten met een niet-functionerend adenoom (NFA) van de hypofyse moet voldoen.

 

Website: Websteen